تالارهای بزرگ باشگاه آجودانیه
ساعت ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٧  کلمات کلیدی:


 
ورودی باشگاه آجودانیه
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٧  کلمات کلیدی:


 
کلاس باشگاه آجودانیه
ساعت ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٧  کلمات کلیدی:


 
کلاس باشگاه آجودانیه
ساعت ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٧  کلمات کلیدی:


 
کلاس باشگاه آجودانیه
ساعت ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٧  کلمات کلیدی:


 
یکی دیگر ازوظایف رئیس تشریفات طراحی منو جشن ومراسم ها با ....
ساعت ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱٠  کلمات کلیدی:

معمولا" میهمانان  که جشن یا مراسم خود را در هتل برگزارمی نمایند از قشرهای مختلف جامعه با سلایق گونا گون هستنندواین امر مسئولیت رئیس تشریفات هتل را دوچندان می کند زیرا می بایست برای یرگزاری هر میهمانی انشاء خاص آن میهمانان در نظر بگیرد و اول از همه نظرات میهمان (طرف قراردادرا )جویا شده وسپس با درایت و تجارب خود منوی پیشنهادی  خود را به میهمان ارائه داده وبا توجه به خواست های میهمان از نظر بودجه و.. منوی مد نظر او را تدوین کند ؛و نکته  حائز اهمیت اینکه رئیس تشریفات هتل بقد ر کافی می بایست به کار خود مسلط باشد واز طرفی تا حد ممکن از ذائقه شهروندان وملل مختلف اطلاع وآشنائی داشته باشد تا بتواند نظر میهمان را تامین کند خوب اگر یک رئیس تشریفات فاکتورهای را که در مطالب گذشته توضیح دادشد نداشته باشد نمی تواند کسب رضایت میهمانان را حاصل نماید ودر نتیجه باعث عدم جذب میهمان شده وبه هتل زیان جبران ناپذیری واردمی آورد بنابراین فردی که قرار است مسئولیت  تشریفات هتل را عهده دار شود تا زمانی که اشراف کامل بر امور محوله نداشت نباید این سمت را به پذیرد زیرا همانطور که در مطالب قبل  توضیح داده شده بدلیل اینکه بعضی از مدیران اطلا عی از هتل داری ندارند شاید به فردی که در خصوص غذا ونوشابه وتشریفات مرتبط نبوده ابلاغ کنند جهت تصدی این سمت ودر صورت قبول زمانی می رسد که کار از کار گذشته وضرری که به هتل وارد شده چنان سنگین است که دیگر نمی توان ترمیم کرد بنا براین نتیجه می گیریم رئیس تشریفات در ساختار منوی جشن ومراسمها باید نقش آفرینی کند وچنان بر کار خود مسلط باشد که حد اکثر نظرات میهمان را با انتخاب صحیح  خود در خصوص منوی پیشنهادی تامین کند برای مثال منوی غذا وهمچنین تنوع ودر صد غذاها ی ضیافت های دیپلماتیک با یک مراسم جشن عروسی تفاوت دارد زیرا در میهمانی نوع اول افراد خاصی حضور دارند با ذائقه خاص وجشن عروسی نیمی از مدعوین را کودکان وبانوان با ذائقه خاص خود تشکیل می دهند یا در جشن های کارگری وکمپانیهای بازرگانی  ودر مقایسه با ضیافت های وکنگره های دانشگاهی باز به همین قرار است  پس رئیس تشرفات هتل تقریبا"یک جامعه شناس نیز باید باشد به همین سادگی که امروزه عمل می کنیم نیست وبعد بگویم چرا در صد فروش پائین آمده  وسریع یک گزارش توجیعی برای سرمایه گذار آماده وارائه دهیم .


 
شرکت در همایش ونمایشگاه های هتل داری برای مدیران میانی غذاونوشابه امری ضروریست
ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱۸  کلمات کلیدی:

 

 

شرکت در همایش ونمایشگا ه های هتل داری وگردشگری برای مدیران میانی هتل یک امر ضروریست

 

صاحبان سرمایه ومدیران باید در نظر داشته باشند که در صدی از سرویس دریافتی از میهما ن را باید به امر آموزش اختصاص دهند واین موضوع در جهت ارتقاءسطح سرویس و بهره وری یک ام ضرویست ویکی از راهکار ها ی که در این باره کمک می کند شرکت کادر هتل در همایش ونمایشگاه های هتل داری وگردشگری است ؛واما موضوعی که می خواهم به آن اشاره کنم نحوه شرکت در این گونه همایشها ست اغلب  مدیران خود شرکت کنندگان اصلی هستنند و نفر اول خوب اکثر ما می دانیم که  جمع کثیری از مدیران هتل  هتلی نیستنند و به لحاظ نوع کار   که خدماتی است علاقه ا ی  هم ندارند هتلی باشند ولی چون عنوان مدیریت است این سمت راپذیرفتند ؛پس حال که اینگونه است باید اجازه دهند مدیران میانی وجوان بیشتر در همایش ونمایشگاه های ذیربط شرکت کنند که در اینصورت کمک شایانی در جهت ارتقا" سطح دانش هتل دار می کنند زیرا تا آنجا که در دوران کاری اینجانب مشاهده کردم اغلب این دسته ازمدیران بعد از مدتی که در هتل بعنوان مامور یا ..مدیر بودند بطور کل از این صنعت کناره گیری نمودنند بنا براین لازم است مدیران میانی وحتی سرپرستان سوم در این گونه سمینا ر ونمایشگاه ها شرکت کنند واین یک مسئله ای است که باید جدی بگیرند ودر صدی از بودجه آموزش راصرف این موارد کنند که برا ی هتل داری بسیار مفید است وبه این موضوع به اندیشند که اینگونه هزینه ها سرمایه است برای هتل ومبلغی که در این زمینه صرف می کنند برگشت چند برابر دارد

 

"


 
چند در صد ازمدیران هتل ؟
ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱۸  کلمات کلیدی:

متاسفانه تعداد کثیری از مدیران هتل دانش علمی و تجربه شان مرتبط به این صنعت نیست. و این موضوع باعث شده که هتلداری را دچار فقدان کند.زیرا مدیران ارشد این گونه هتلهای خود نیز اشراف بر امور مربوطه نداشته   و از مشاوران کارآزموده هم استفاده نمی کنند و بعضی از آنها هم که مشاوری رابرمی گزینند عده ای  از آن مشاوران هم خود تجربه کافی ندارند و هرگونه نظر درست یا غلط که ارائه می دهند مورد پذیرش قرار میگیرد واین خوب نیست اصلا"موضوع اینکه هنوز در کشورهتل را به چشم یک مسافرخانه نگاه می کنیم واما زمان دریافت پول می گوییم ما پنج ستاره هستیم وحاضر نیستیم گوشه ای از ستاره مان کم شو د لذا تا زمانی که به این موضوع اهمیت ندهیم که هتلداری در جهان امروزبعنوا ن یک صنعت بالقوه شناخته شده  بهمین صورت خواهد بود زیرا همانطورقبلا"توضیح داده شد جمعی هنوزبراین عقیده اندهتلداری که دیگه کاری ندارد یک غذاویک اتاق  برای اقامت چند شب که هر شخصی می تواند انجام دهد فقط یک مدرک داشته باشد که مدیربوده کافیست خوب اگر یک  پزشک بتواند نقشه یک ساختمان چند طبقه را طراحی واجرا کنند یا یک مهندس راه ساختمان  ریاست یک بیمارستان را ،خوب مدیریت هتل هم می توان .....بنظر اینجانب شخصی که از پایه واساس در این حرفه نبوده ودوره های مختلف این صنعت را همراه با دانش و تجربه کافی مرتبط نداشته باشد نبایداین سمت رابپذیرد .من  بعنوان کسی که سالیان طولانی دراین حرفه بوده وهیچ ادعای هم ندارم این را بیان می کنم .

 

 

 

 

 

 

 

 


 
← صفحه بعد
 
 
>html/>