شرکت در همایش ونمایشگاه های هتل داری برای مدیران میانی غذاونوشابه امری ضروریست
ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱۸  کلمات کلیدی:

 

 

شرکت در همایش ونمایشگا ه های هتل داری وگردشگری برای مدیران میانی هتل یک امر ضروریست

 

صاحبان سرمایه ومدیران باید در نظر داشته باشند که در صدی از سرویس دریافتی از میهما ن را باید به امر آموزش اختصاص دهند واین موضوع در جهت ارتقاءسطح سرویس و بهره وری یک ام ضرویست ویکی از راهکار ها ی که در این باره کمک می کند شرکت کادر هتل در همایش ونمایشگاه های هتل داری وگردشگری است ؛واما موضوعی که می خواهم به آن اشاره کنم نحوه شرکت در این گونه همایشها ست اغلب  مدیران خود شرکت کنندگان اصلی هستنند و نفر اول خوب اکثر ما می دانیم که  جمع کثیری از مدیران هتل  هتلی نیستنند و به لحاظ نوع کار   که خدماتی است علاقه ا ی  هم ندارند هتلی باشند ولی چون عنوان مدیریت است این سمت راپذیرفتند ؛پس حال که اینگونه است باید اجازه دهند مدیران میانی وجوان بیشتر در همایش ونمایشگاه های ذیربط شرکت کنند که در اینصورت کمک شایانی در جهت ارتقا" سطح دانش هتل دار می کنند زیرا تا آنجا که در دوران کاری اینجانب مشاهده کردم اغلب این دسته ازمدیران بعد از مدتی که در هتل بعنوان مامور یا ..مدیر بودند بطور کل از این صنعت کناره گیری نمودنند بنا براین لازم است مدیران میانی وحتی سرپرستان سوم در این گونه سمینا ر ونمایشگاه ها شرکت کنند واین یک مسئله ای است که باید جدی بگیرند ودر صدی از بودجه آموزش راصرف این موارد کنند که برا ی هتل داری بسیار مفید است وبه این موضوع به اندیشند که اینگونه هزینه ها سرمایه است برای هتل ومبلغی که در این زمینه صرف می کنند برگشت چند برابر دارد

 

"


 
چند در صد ازمدیران هتل ؟
ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱۸  کلمات کلیدی:

متاسفانه تعداد کثیری از مدیران هتل دانش علمی و تجربه شان مرتبط به این صنعت نیست. و این موضوع باعث شده که هتلداری را دچار فقدان کند.زیرا مدیران ارشد این گونه هتلهای خود نیز اشراف بر امور مربوطه نداشته   و از مشاوران کارآزموده هم استفاده نمی کنند و بعضی از آنها هم که مشاوری رابرمی گزینند عده ای  از آن مشاوران هم خود تجربه کافی ندارند و هرگونه نظر درست یا غلط که ارائه می دهند مورد پذیرش قرار میگیرد واین خوب نیست اصلا"موضوع اینکه هنوز در کشورهتل را به چشم یک مسافرخانه نگاه می کنیم واما زمان دریافت پول می گوییم ما پنج ستاره هستیم وحاضر نیستیم گوشه ای از ستاره مان کم شو د لذا تا زمانی که به این موضوع اهمیت ندهیم که هتلداری در جهان امروزبعنوا ن یک صنعت بالقوه شناخته شده  بهمین صورت خواهد بود زیرا همانطورقبلا"توضیح داده شد جمعی هنوزبراین عقیده اندهتلداری که دیگه کاری ندارد یک غذاویک اتاق  برای اقامت چند شب که هر شخصی می تواند انجام دهد فقط یک مدرک داشته باشد که مدیربوده کافیست خوب اگر یک  پزشک بتواند نقشه یک ساختمان چند طبقه را طراحی واجرا کنند یا یک مهندس راه ساختمان  ریاست یک بیمارستان را ،خوب مدیریت هتل هم می توان .....بنظر اینجانب شخصی که از پایه واساس در این حرفه نبوده ودوره های مختلف این صنعت را همراه با دانش و تجربه کافی مرتبط نداشته باشد نبایداین سمت رابپذیرد .من  بعنوان کسی که سالیان طولانی دراین حرفه بوده وهیچ ادعای هم ندارم این را بیان می کنم .

 

 

 

 

 

 

 

 


 
عدم توجه کافی به واحد غذا و نوشابه در هتل
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱۸  کلمات کلیدی:

امروزه بعضی از سرمایه گذاران و صاحبان هتل آنطور که باید به غذا و

نوشابه اهمیت  نمی دهند و در گزینش نیرو چندان وقتی صرف 

 نمی کنند . زیرا اغلب به سود زود بازده  توجه دارند و به واحدهای

اقامتی اهمیت می دهند  که این موضوع از نظر اینجانب که سالیانی در

 این صنعت اشتغال داشته ام اشتباه است ،این درست است

که سود اتاق در هتل های 5 و با 4 ستاره بالغ بر 70% می باشد و

سود غذا و نوشابه کمتر از  25%  آن هم غذا و نوشابه هتلی که با

مدیریت علمی و صحیح اداره می شود ، و اما صاحب نظران این صنعت

اطلاع داردند که رونق رستورانهای هتل و میهمانیها و بقیه واحدهای

 اغذیه و نوشابه است که شادابی به هتل داده و هتل را جذاب      

می نماید.همه می دانند که میهمانی که در یک هتل اقامت می گزیند

به محض ورود به هتل و یک استراحت کوتاه بلافاصله چه نیاز دارد؟ به

 یخچال موجود در اتاق و سپس زنگی به روم سرویس و خلاصه سر میز

 بوفه صبحانه یا نهار در رستوارن و .... و امروزه خوشبختانه بیشتر از هر

 زمان در جهان و کشور خودمان کانالهای تلویزیونی به اهمیت غذا می

 پردازند که سالهای دور این چنین نبود. پس نتیجه می گیریم که صنعت

گردشگری در حال توسعه است و دور دوره توریسم می باشد . غذا ی

خوب ، سرویس خوب به جز اینکه هتل را زنده و شاداب و به روز نگه

داشته ،باعث جذب میهمان بیشتر برای اتاق که همان 70% سو د

است می شود . بنابراین در اهمیت و گزینش نیروهای این واحد مهم

،باید بیشتر وقت هزینه شود .

 


 
میزوصندلی تالارتشریفات درهتل 5ستاره
ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱۸  کلمات کلیدی:

میز وصندلی در تالار تشریفات یک هتل با رستوران فرق اساسی دارد زیرا در رستوران معمولا"از میز وصندلی مبله  واغلب چوبی استفاده میشود وتقریبا"سنگین ؛اما در تالارمیهمانی به اینصورت نیست بدلایل گونان گون چون در تالار میهمانی و واحد تشریفات هرروزمهمانی متفاوتی برگزار می شوددو میزصندلی دائما"درحالت تغیرچیدومان میشود؛ویک روز مهمانی جشن ویا روزی دیگر همایش و....برگزار می گردد ومعمولا"کم وزیاد می شوند می بایست میز وصندلی ها راحت دپو کرد باکمترین آسیب رسانی که این موضوع بسیار  حائز اهمیت است امروزه در اغلب کشورهای جهان به منظورراحتی کار ازصندلی آلمینیومی برای این منظور استفاده می کنند زیرا هم مقاوم است هم سبک وحمل وانبار کردن آن آسان ؛ومیزهای که برای مهمانی ها اسفاده می شود مبایست از پایه فلزی و روی آن چوپ باشد ویک فرق اساسی دیگر اینکه درستوران میشود بصورت دلخواه یا برای هر رستوران میزی را طراحی کرد مثلا"یک سفرخانه سنتی که خوشبختانه امروزه در هتلها هم دایر شده میز با اشکال مختلف طراحی نمود با ارتفاع واشکال گوناگون ویا دریک رستوران هتل شکلی دیگر وباسایزهای متفاوت ؛اما درتالار یک هتل درخصوص میزها نمی توان به این صورت عمل کرد؛در اغلب هتل های دنیابخصوص در مورد میزبرای تالارپذیرائی وجشن تقریبا"متحدالشکل هستنند چه از نظر ارتفاع وچه ازنظرابعاد مگر دربعضی از کشورهای خاور دور که شاید حدود یک سانتی متر کم وزیاد باشد و دلایل دیگر آن موکول می شود به آینده که انشاا....عمری باشد درج مطلب  خواهد شد


 
نقش کاست کنترل واهمیت آن در هتل
ساعت ٩:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱۸  کلمات کلیدی:

 از قسمتهای هتل واحد کاست کنترل می باشد که از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد و در واقع نبض کنترل هتل را دردست دارد  وبخصوص درسود وزیان واحد اغذیه ونوشابه نقش بسزای دارد وبه عبارتی ساده تر در هرجایی از  هتل که موضوع در آمد وهزینه مطرح است، حضور کاست کنترل الزام می باشد  واین امر در هتلهای بزرگ و پنج ستاره محسوس تر است امروزه متعارف  شده که کاست کنترل را چشم ویا دیده بان مدیر کل می نامند.از این رو هرچند که بخشی ازواحد مالی بوده وزیرنظر مدیر مالی انجام وظیفه می کند ؛لیکن  به  لحاظ حساسیت کاری به  مدیریت  هتل لینک بوده ودرصورت لزوم گزارش مستقیم  به مدیرکل ارائه می دهد سرپرست کاست کنترل اگرچه ازنظرچارت سازمانی هتل از آن دسته سرپرستان میانی محسوب می شود امابه لحاظ اهمیت کاری  ومسئولیتی که دارد تقریبا"در اکثر قریب باتفاق جلسات هتل شرکت کرده و ونظرات وپیشنهادات  خود را بمنظور ارتقاء سطح  کیفیت ارائه می دهد؛ واما چرا نبض هتل؟  در قسمت غذاونوشابه برا ی سرویس دهی خوب ورضایت وجذب میهمان ودر نهایت درآمد وسود قابل قبول سه پرسه وجود دارد  :خرید سالم ؛تولید سالم ؛فروش سالم هریک از این پرسه ها دچار مشکل ونارسائی شود ما به اون هدف مورد نظر سرمایه گذار وصاحب هتل نخواهیم رسید ؛خوب گفتیم هر جا در هتل مو ضوع کیفیت هزینه و درآمد است حضور کاست کنترل  الزامیست پس بنابراین نبض قیمت دربازاربخصوص از قیمت فرآورده های گوشتی، میوه وسبزیجات و.....باید مطلع باشد.که بعد در این رابطه توضیح خواهم داد که چرا ..و از این بابت بصورت فعال بازار قیمتها  را بایدزیر نظر داشته باشد یک مسئول کاست کنترل موفق مرتب ازفروشگاهای مختلف قیمت مواد خوراکی و  مصرفی را جویا می شود تابتواند زمان ورود اجناس به هتل ،نظارت دقیق واطلاع ازقیمتها  داشته باشد واقلام مصرفی وخوراکی را از نظر کیفیت ؛کمیت وقیمت کنترل کرده وتحویل انبار سردخانه ویا مستقیم تحویل آشپزخانه گردد . خوب تقریبا" پرسه اول تمام شد پرسه دوم کنترل ونظارت دقیق برعملکرد تولید که از آماده سازی مواد غذای مانند گوشت وماهی مرغ و....که چیزی حیف و میل نشود وجلوپرت موادرابا هماهنگی شیف بگیرد. این نکته حائز اهمیت را برا ی دانشجویان محترم این رشته اشاره کنم که شیف در هتل از جایگاه ویژه برخورداراست. وکاست کنترل حتمابه این جایگاه باید اهمیت بدهد در غیر صورت کاست کنترل موفقی نخواهد بود خوب گفتیم نظارت برآماده سازی بمنظور پیش گیری ازپرت مواد وسپس نظارت براوزان غذا وکیفیت طبخ و.... که بسیار مهم است وحال نوبت عرضه وارائه به میهمان ونظارت برفروش وکسب درآمد سالم برای هتل که بسیاربا اهمیت بوده وبازنقش کاست کنترل در این خصوص الزامی است. پس هر سه پرسه تحت نظارت کاست کنترل می بایست انجام شود تا منافع هتل تامین گردد.


 
رئیس تشریفات یک هتل پنج ستاره
ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱۸  کلمات کلیدی:

درهتل های پنج ستاره  رئیس تشریفات جایگاه خاصی دارد و شخصی که عهده دار این پست می شود غیر از ازاینکه تجارب کافی در کار هتل بصورت علمی وتجربی می بایست داشته باشد ؛واشراف کامل بر امورتشریفات وپذیرائی؛ که زیاد به این موضوع نمی پردازیم زیرا تقریبا"اغلب دست اندارکاران و دانشجویان عزیز این رشته به این امر واقفند؛ (مانندسلامت فیزکی وتوانای حضور درصحنه و تسلط به زبان اشراف بر امور پذیرائی وتزئینات و.....)که این موارد لازمه تصدی این امور است واما نکته حائزاهمیت اینکه در اکثرهتل های پنج ستاره رئیس تشریفات درواقع مدیر  یانمایده فروش  هتل در واحدهای اغذیه نوشابه هم است زیراانعقاد قراردادهای میهمانی ؛جشن وهمایشها دردفتر تشریفات وتوسط اومنعقدمی گردد بنابراین فردی که تصدی این واحدرا به عهده می گیرد شغل بسیار خطیری پذیرفته ومسئولیت بسیار سنگین ؛ودرصفحه ( اهمیت واحد غذاونوشابه )اشاره کردیم که مسئولین وکار کنان این واحدها اگر عهده مسئولیت محوله چه عمدا"وچه از روی نداشتن تجارب وتونائی لازم بر نیایند چه اتفاقی خواهد افتاد ؟؛زحهمات دیگر واحدهای هتل را از بین خو ا هند برد ؛باید به موضوع توجه داشت باشیم که در هتل ده ها ویا صدهانفر پرسنل مشغول فعالیت هستنند مهندسی؛ آشپزها درجای بسیارگرم بادرجه حرارت بالا وسایر قسمتهاکه حاصل فعالیت همه دردو قسمت می باید ببار بنشیند یکی دفتر وقسمت فرانت آفیس که مسئولیت رزرو وفروش اتاق رادارد ویکی دفتر تشریفات که خیلی مهم است اگر درقسمت فرانت آفیس که مسئول پذیرش میهمان است درکارخود اشتباهی کنند ویا باعدم تجربه کافی نتواند میهمانی راجذب کند یک یا دو ویاسه میهمان را هتل از دست داده وخوب این خوب نیست واما اگر دفتر تشریفات چنین اتفاقی روی د  هدیک همایش ویا یک جشن با تعداد  ۵٠٠ویا ١٠٠٠نفر را و الی آخر ؛ پس بنابرین به اهمیت این پست تقریبا"پی بردیم ؛ برای تصدی هر پست علم وتجربه نیاز است که هردو موارد فوق اکتسابی است و اما در بعضی کار ها یکی را باید اضافه کرد اکه آن ذاتی است وآن نهفته دروجود شخص از نعمت های خدادادیست ونمی توان کسب کردمی


 
شرح و ظایف و خصوصیات یک مدیر غذا ونوشابه
ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱۸  کلمات کلیدی:

دانش لازم وتجربه کافی در صنعت هتل داری به ویژه در خصو ص  اداره

کردن واحدهای اغذیه ونوشابه داشته باشد؛ یعنی اینکه دوره های

مختلف بصورت تئوری وعملی دیده باشد ؛واگر این چنین نباشد در اداره

کردن کار دچار مشکل هم برای خود و هم برای هتل خواهد شد  مثلا"

 مدیرغذاونوشابه که ازشستن وطرزچیدمان ظروف بی اطلاع باشد

 چگونه می تواند از تخلفات واحد دیشواشری ایراد بگیرد چه رسد به 

 شیف آشپزخانه؛ ممکن است شخصی بگوید خوب ظرف شوئی یا

 همان دیشواشری خیلی مهم نیست که مدیر باید در اینگونه امور

 اشراف داشته باشد. چرا خیلی هم مهم است. قبلا" گفتیم هتل

 بصورت یک زنجیره است و بهم پیوسته .اگر بشقاب یا لیوانی که روی

 میز رستوران میزان پالاس شده خوب تمیزنشده باشد ویا شفینگ

دیشی که روی بوفه صبحانه قرارگرفته کثیف باشد چه اتفاقی خواهد

افتاد؟! بنابراین یک مدیر غذا ونوشابه در کلیه امور مربوطه باید تسلط

 داشته باشد.

وآموزشهای لازم بصورت علمی وتجربی ازقرارذیل دیده باشد

خصوصیات یک مدیر غذاونوشابه

با انضباط ؛جدی ؛وقت شناس ؛خون سرد؛مدیریت بحران، خوش برخورد

 ؛آراسته وشیک پوش

از نظر جسمی سالم، مسلط به زبان انگلیسی

دوره آشنائی با ظروف وانواع سرویس ها از قبیل چینی آلات  بلورجات

استیل وظروف

وملزومات آشپزخانه و....

آشنای به مواد شوینده وغیرو..

اشراف بر امور آشپزی وبخصوص سس ها

تسلط در امور تشریفات از قبیل برگزاری همایش، سمپازیوم ومیهمانی ها و...

طراحی منو غذا مانند منوی رستوران کافی شاپ ومنو جشن ها ومیهمانیها

اطلاعات کافی در امور کاست کنترل داشته باشد

یک مدیر غذاونوشابه خوب هروز صبح قبل ازاینکه به دفتر خود برود ازواحدهای

تحت امر خود بازدید کرده وسپس به دفتر مراجعه کند.

و قبل ازهمه دفتر گزارش قسمتها را رویت کرده ودر صورت بروز مشکل  

 آن را که قادر است حل کرده و در غیر اینصورت برای مرتفع کردن آن

به مدیر کل گزارش کند

وبعد از آن تعداد آمار میهمانان و فروش رستوران ، روم سرویس، کافی

 شاپ و.....سایر

قسمتهای غذا ونوشابه را از مالی ویا واحد کاست کنترل گرفته

وبررسی می کند

کاست روزانه ویا همان  daily flash cost را از کاست کنترل درخواست

کرده وبررسی می کند ودر صورت افزایش ویاکاهش کاست علت را جویا

 می شود وبه  حل آن بپردازد

                                                           ادامه دارد

 

 

 

 

 

 


 
اهمیت واحد غذا ونوشابه درهتل
ساعت ٩:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱۸  کلمات کلیدی:

امروزه هتل داری بعنوان یکی از مهم ترین صنعت های جهان شنا خته شده وروز بروز

بر اهمیت این صنعت افزوده می شود زیرا همانطور که دوستان و عزیزان اطلاع دارند

هزاره سوم هزاره گردشگری می باشد. لازم به توضیح است که در زمستان ٨٨ با همت مسئولین محترم ومقامات ذیربط دراین خصوص نیز همایشی در جزیره کیش برگزار گردید که

که اینجانب هم شرکت داشتم ویک نفر از آقایان شرکت کننده که گویا از کشور اسپانیا

دعوت شده بودند در سخنرانی خود اشاره کردن اگر در حال حاضر صنعت اتومبیل سازی

در جهان جای نخست را دارد در آینده بسیار نزدیک این جایگاه به صنعت گردشگری خواهد

رسید  بنابراین وقتی گردشگری به این سرعت رو برشد است باید به اهمیت شغل خود مان

که هتل داری است واقف باشیم فرقی نمی کند در چه قسمتی از هتل کار می کنیم مهم

این است کاری که به ما ارائه میشود بخوبی انجام دهیم ؛ همه قسمتهای هتل مهم

هستند نمی توانیم بگویم فرانت آفیس مهمتر است یا غذاونوشابه یا لاندری ویا.....

هتل زنجیره ای است به هم دیگر متصل وتفکیک ناپذیر. اما چون موضوع در ارتباط با واحدهای

اغذیه ونوشابه می باشد؛بنا داریم در این خصوص درج مطلب کنیم ؛غذاونوشابه واحدهای

متعدد دارد.از جمله رستوران ؛کافی شاپ ؛تشریفات ؛روم سرویس؛ آشپزخانه ؛و.....

پس به اهمیت موضوع پی بردیم وهمچنین به گستردگی کار این واحد بزرگ در هتل

ومهم تر از همه مسئولیت خطیر آن !چرا خطیر؟ زیرا اگر  کارکنان ومسئو لین این واحد

کار خود را بخوبی انجام ندهند آیا می دانید زحمات چندین نفر وچند واحد را از بین خواهند

برد ؟ تدارکات ؛مدیریت ؛مهندسی تاسیسات لاندری و...همه قسمتهای هتل درفعالیت اند

تااز این واحد پشتیبانی کنند وغذا نوشابه است که می تواند زحمات دیگر قسمتها به ثمر

نشاند یا خدای ناکرده با سهل انگاری ویا عدم توجه و تجاراب کافی هدر دهد .

پس  نتیجه می گیریم اشخاصی که برای پست های این واحد انتخاب می شوند

١-ازتجربه کافی برخوردارباشند

٢-آموزشهای لازم در این زمینه دیده باشند

٣-خلاق باشند

۴-باذوق و سلیقه باشند

۵- ازنظر فیزیک بدنی واجدشرایط باشند

۶-خوش برخوردوانتقاد پذیر و...... باشند

زیرا اگر هر یک از این فاکتورها را نداشته باشند برای هتل مشکل ساز خواهند بود

مثلا" یک فرد عصبی نباید وارد هتل بخصوص وارد واحد اغذیه نوشابه شود.

زیرا میهمانان هتل از ملیت های مختلف با سلیقه های گونا گون می باشند

و کسب رضایت آنها صبر و حوصله و درایت کافی می خواهد.


 
گزینش کارکنان پذیرائی وتشریفات درهتل های 5 ستاره
ساعت ٦:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱۸  کلمات کلیدی:

قبلا"درمورد خصو صیات ریئس تشریفات  مطالبی نوشتیم و حال درمورد گزینش واستخدام  افرادی که قصد دارند  شغل هتل داری را بعنوان یک حرفه انتخاب کنندتوضیحاتی را اشاره کنیم هتل واحدهای متعدد دارد و تقریبا" اکثر افرادمی توانند به این شغل روی آورده ودر صورت تمایل استخدام شوند و پس از چند سال با توجه به آ موزش که قبل از ورود به کار دیده اند مو فق شوند  اما به یک نکته مهم باید توجه داشته باشیم که بعضی از شغل ها در هتل غیر از علاقه و آموزش وغیرو...  شرایط خاصی دارد که در حد حوصله به آن اشاره می کنم مثلا"شخصی که می خواهد در واحد پذیرائی ویا تشریفات کار کنند ١- می باید خوش صورت باشد ٢-تناسب اندام داشته باشد واستعدادچاقی نداشته باشد وهمشیه ورزش کندکه تناسب اندانم را از دست ندهدونکته بسیار مهم حتی المقدور قدبلند باشد زیرا افراد قد کوتا در واحدهای تشریفات وپذیرائی در مقایسه با افراد بلند قد موفقیت کم؛و درصورت امتیازمساوی افرادبلند قد بر افراد کوتاه قد بر تری دارند ودرامور سرویس دهی موفقترند ؛این افراد درخصوص بعضی از انواع پذیرائی ها دچار مشکل می شوند بخصوص در ضیافت های رسمی  که سرویس نشته و فرنچ سرویس باید ارائه دهند ونکته دیگر افرادعصبی نباید به این رشته از هتل روی آورند زیرا فردی که در واحد تشریفات ورستوران کار می کند باید خنده روباشد ودر صورت پیش آمدمشکل از طرف  میهمان خود را کنترل کرده وباروی گشاده موضوع را حل کند؛مثلآ فردی که در واحد تدارکات یا مالی ویا مهندسی و... مشغول است مانند یک میزبان یاسرپرست رستوران با میهمان رو دررو نیست هر چند تمام افراد هتل خدمتگزارند ولی خوب حساسیت این واحد بیشتر است ٣-بعضی از افراد بوی بد دهان دارند ویک امرطبیعی است وخوب این فرد می تواند در قسمت دیگر هتل که خیلی با میهمان در ارتباط نیستند مشغول شود اما واحد پذیرائی جای مناسب  برای این شخص نیست زیرا خود او هم می خواهد مراعات کند دا ئما"در رنج است بنابراین فردی که قصد دارد در واحد پذیرائی وتشریفات مشغول بکار شود به نکات فوق توجه کرده وسپس ....البته موارد اساسی کار درهتل درمورد واحد های اغذیه ونوشابه توضیح دادیم (به صفحه  اهمیت غذا ونوشابه وتشریفات مراجعه شود) 

 

 

 


 
 
 
>html/>