گزینش کارکنان پذیرائی وتشریفات درهتل های 5 ستاره
ساعت ٦:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱۸  کلمات کلیدی:

قبلا"درمورد خصو صیات ریئس تشریفات  مطالبی نوشتیم و حال درمورد گزینش واستخدام  افرادی که قصد دارند  شغل هتل داری را بعنوان یک حرفه انتخاب کنندتوضیحاتی را اشاره کنیم هتل واحدهای متعدد دارد و تقریبا" اکثر افرادمی توانند به این شغل روی آورده ودر صورت تمایل استخدام شوند و پس از چند سال با توجه به آ موزش که قبل از ورود به کار دیده اند مو فق شوند  اما به یک نکته مهم باید توجه داشته باشیم که بعضی از شغل ها در هتل غیر از علاقه و آموزش وغیرو...  شرایط خاصی دارد که در حد حوصله به آن اشاره می کنم مثلا"شخصی که می خواهد در واحد پذیرائی ویا تشریفات کار کنند ١- می باید خوش صورت باشد ٢-تناسب اندام داشته باشد واستعدادچاقی نداشته باشد وهمشیه ورزش کندکه تناسب اندانم را از دست ندهدونکته بسیار مهم حتی المقدور قدبلند باشد زیرا افراد قد کوتا در واحدهای تشریفات وپذیرائی در مقایسه با افراد بلند قد موفقیت کم؛و درصورت امتیازمساوی افرادبلند قد بر افراد کوتاه قد بر تری دارند ودرامور سرویس دهی موفقترند ؛این افراد درخصوص بعضی از انواع پذیرائی ها دچار مشکل می شوند بخصوص در ضیافت های رسمی  که سرویس نشته و فرنچ سرویس باید ارائه دهند ونکته دیگر افرادعصبی نباید به این رشته از هتل روی آورند زیرا فردی که در واحد تشریفات ورستوران کار می کند باید خنده روباشد ودر صورت پیش آمدمشکل از طرف  میهمان خود را کنترل کرده وباروی گشاده موضوع را حل کند؛مثلآ فردی که در واحد تدارکات یا مالی ویا مهندسی و... مشغول است مانند یک میزبان یاسرپرست رستوران با میهمان رو دررو نیست هر چند تمام افراد هتل خدمتگزارند ولی خوب حساسیت این واحد بیشتر است ٣-بعضی از افراد بوی بد دهان دارند ویک امرطبیعی است وخوب این فرد می تواند در قسمت دیگر هتل که خیلی با میهمان در ارتباط نیستند مشغول شود اما واحد پذیرائی جای مناسب  برای این شخص نیست زیرا خود او هم می خواهد مراعات کند دا ئما"در رنج است بنابراین فردی که قصد دارد در واحد پذیرائی وتشریفات مشغول بکار شود به نکات فوق توجه کرده وسپس ....البته موارد اساسی کار درهتل درمورد واحد های اغذیه ونوشابه توضیح دادیم (به صفحه  اهمیت غذا ونوشابه وتشریفات مراجعه شود) 

 

 

 


اهمیت کار نیروهای واحد غذا ونوشابه(تشریفات

هتل داری شغلی است بسیار پر تنوع؛ اشخاصی که در این رشته فعالیت دارند بر این امر واقفند البته کار بس دشوار ولی شیرین اگر علاقمند باشی ؛ بخصوص واحدهایکه مستقیم بامیهمان درتماس هستنند مانند فرانت آفیس؛ رزرویشن و واحدهای غذا ونوشابه وخانه داری و...اما بیشتر بنا داریم از واحد اغذیه ونوشابه ( تشریفات وپذیرائی )که مستقیم با میهمان در ارتباط هستنند ومسئو لیت سنگین دارند صبحت کنیم ؛سنگین ازاین جهت که نماینده و بقولی پیشانی هتل ویا بهتر است بگویم برای میهمانان خارجی الگوی کشور وشهر خودنیز بوده زیراهمانطور که می دانید میهمانانی که از دیگر کشورها برای اقامت به هتل مراجعه می کنند یا ماموریت دارند ویا بازرگانند یا توریست بمحض ورود به کشوری کاری باید اول انجام دهند از فرودگاه تاکسی گرفته و بلافاصله راهی هتل می شوندودربدوورود به فرانت آفیس مراجعه کرده وتقاضای اتاق اگر ازقبل رزرو نکرده باشند بهر حال وارد اتاق شده وبعد کمی استراحت با روم سرویس تماس گرفته وسفارش چای یا قهوه و....خوب اول کسی که گوشی برداشته اوردرتیکر روم سروس می باشد چقدر مهم است صحبت کردن از پشت گوشی؛ این مهمان نحوه صحبت کردن مسئول روم سرویس را در حافظه خود ثبت کرد خوب ویا..سپس سفارشی که داده توسط پیشخدمت به اتاق آورده وشودونوبت ارائه سرویس وطریق برخورد با میهمان بصورت حضوری واین شاید دومین برخوردحضوری میهمان خارجی با شهروند یک کشور که تازه واردشده؛ می باشد و حضور میهمان در رستوران؛ تالار ؛لابی استخر سونا و....هرجا که پا می نهد اغلب با پرسنل واحدهای پذیرائی در ارتباط است خوب چرا گفتیم افرادی که در این واحدانجام وظیفه می کنند الگو شهر وکشور خود برای میهمان هستنند ؛موضوع روشن است زیرا گفتیم این میهمان در ماموریت  است یا بازرگان یا توریست ونهایتا"٢ویا ٣ و۵ روز در کشورمیزبان بیشتر توقف ندارد ودیگر بار بیاید یا نیاید تمام برخورد های که در هتل با اوشده آنرا برداشت از شخصیت شهروندان آن کشور می پندارد اگر خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم لااقل بیشترین آنرا؛ پس پی بردیم واحدغذا ونوشابه در هتل چقدر با اهمیت است وپرسنل این واحد چه وظیفه حساسی د ارندبنابرین بهمان نکته که قبلا"گفتیم توجه داشته باشیم (مهم نیست که در کدام  قسمت هتل کار می کنیم مهم این است کاری که انجام می دهیم بنحواحسن باشد .

 

 

 


 
 
 
>html/>