شرح و ظایف و خصوصیات یک مدیر غذا ونوشابه

دانش لازم وتجربه کافی در صنعت هتل داری به ویژه در خصو ص  اداره

کردن واحدهای اغذیه ونوشابه داشته باشد؛ یعنی اینکه دوره های

مختلف بصورت تئوری وعملی دیده باشد ؛واگر این چنین نباشد در اداره

کردن کار دچار مشکل هم برای خود و هم برای هتل خواهد شد  مثلا"

 مدیرغذاونوشابه که ازشستن وطرزچیدمان ظروف بی اطلاع باشد

 چگونه می تواند از تخلفات واحد دیشواشری ایراد بگیرد چه رسد به 

 شیف آشپزخانه؛ ممکن است شخصی بگوید خوب ظرف شوئی یا

 همان دیشواشری خیلی مهم نیست که مدیر باید در اینگونه امور

 اشراف داشته باشد. چرا خیلی هم مهم است. قبلا" گفتیم هتل

 بصورت یک زنجیره است و بهم پیوسته .اگر بشقاب یا لیوانی که روی

 میز رستوران میزان پالاس شده خوب تمیزنشده باشد ویا شفینگ

دیشی که روی بوفه صبحانه قرارگرفته کثیف باشد چه اتفاقی خواهد

افتاد؟! بنابراین یک مدیر غذا ونوشابه در کلیه امور مربوطه باید تسلط

 داشته باشد.

وآموزشهای لازم بصورت علمی وتجربی ازقرارذیل دیده باشد

خصوصیات یک مدیر غذاونوشابه

با انضباط ؛جدی ؛وقت شناس ؛خون سرد؛مدیریت بحران، خوش برخورد

 ؛آراسته وشیک پوش

از نظر جسمی سالم، مسلط به زبان انگلیسی

دوره آشنائی با ظروف وانواع سرویس ها از قبیل چینی آلات  بلورجات

استیل وظروف

وملزومات آشپزخانه و....

آشنای به مواد شوینده وغیرو..

اشراف بر امور آشپزی وبخصوص سس ها

تسلط در امور تشریفات از قبیل برگزاری همایش، سمپازیوم ومیهمانی ها و...

طراحی منو غذا مانند منوی رستوران کافی شاپ ومنو جشن ها ومیهمانیها

اطلاعات کافی در امور کاست کنترل داشته باشد

یک مدیر غذاونوشابه خوب هروز صبح قبل ازاینکه به دفتر خود برود ازواحدهای

تحت امر خود بازدید کرده وسپس به دفتر مراجعه کند.

و قبل ازهمه دفتر گزارش قسمتها را رویت کرده ودر صورت بروز مشکل  

 آن را که قادر است حل کرده و در غیر اینصورت برای مرتفع کردن آن

به مدیر کل گزارش کند

وبعد از آن تعداد آمار میهمانان و فروش رستوران ، روم سرویس، کافی

 شاپ و.....سایر

قسمتهای غذا ونوشابه را از مالی ویا واحد کاست کنترل گرفته

وبررسی می کند

کاست روزانه ویا همان  daily flash cost را از کاست کنترل درخواست

کرده وبررسی می کند ودر صورت افزایش ویاکاهش کاست علت را جویا

 می شود وبه  حل آن بپردازد

                                                           ادامه دارد

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید