اهمیت کار نیروهای واحد غذا ونوشابه(تشریفات وپذیرائی)

هتل داری شغلی است بسیار پر تنوع؛ اشخاصی که در این رشته فعالیت دارند بر این امر واقفند البته کار بس دشوار ولی شیرین اگر علاقمند باشی ؛ بخصوص واحدهایکه مستقیم بامیهمان درتماس هستنند مانند فرانت آفیس؛ رزرویشن و واحدهای غذا ونوشابه وخانه داری و...اما بیشتر بنا داریم از واحد اغذیه ونوشابه ( تشریفات وپذیرائی )که مستقیم با میهمان در ارتباط هستنند ومسئو لیت سنگین دارند صبحت کنیم ؛سنگین ازاین جهت که نماینده و بقولی پیشانی هتل ویا بهتر است بگویم برای میهمانان خارجی الگوی کشور وشهر خودنیز بوده زیراهمانطور که می دانید میهمانانی که از دیگر کشورها برای اقامت به هتل مراجعه می کنند یا ماموریت دارند ویا بازرگانند یا توریست بمحض ورود به کشوری کاری باید اول انجام دهند از فرودگاه تاکسی گرفته و بلافاصله راهی هتل می شوندودربدوورود به فرانت آفیس مراجعه کرده وتقاضای اتاق اگر ازقبل رزرو نکرده باشند بهر حال وارد اتاق شده وبعد کمی استراحت با روم سرویس تماس گرفته وسفارش چای یا قهوه و....خوب اول کسی که گوشی برداشته اوردرتیکر روم سروس می باشد چقدر مهم است صحبت کردن از پشت گوشی؛ این مهمان نحوه صحبت کردن مسئول روم سرویس را در حافظه خود ثبت کرد خوب ویا..سپس سفارشی که داده توسط پیشخدمت به اتاق آورده وشودونوبت ارائه سرویس وطریق برخورد با میهمان بصورت حضوری واین شاید دومین برخوردحضوری میهمان خارجی با شهروند یک کشور که تازه واردشده؛ می باشد و حضور میهمان در رستوران؛ تالار ؛لابی استخر سونا و....هرجا که پا می نهد اغلب با پرسنل واحدهای پذیرائی در ارتباط است خوب چرا گفتیم افرادی که در این واحدانجام وظیفه می کنند الگو شهر وکشور خود برای میهمان هستنند ؛موضوع روشن است زیرا گفتیم این میهمان در ماموریت  است یا بازرگان یا توریست ونهایتا"٢ویا ٣ و۵ روز در کشورمیزبان بیشتر توقف ندارد ودیگر بار بیاید یا نیاید تمام برخورد های که در هتل با اوشده آنرا برداشت از شخصیت شهروندان آن کشور می پندارد اگر خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم لااقل بیشترین آنرا؛ پس پی بردیم واحدغذا ونوشابه در هتل چقدر با اهمیت است وپرسنل این واحد چه وظیفه حساسی د ارندبنابرین بهمان نکته که قبلا"گفتیم توجه داشته باشیم (مهم نیست که در کدام  قسمت هتل کار می کنیم مهم این است کاری که انجام می دهیم بنحواحسن باشد

/ 0 نظر / 16 بازدید