چند در صد ازمدیران هتل ؟

متاسفانه تعداد کثیری از مدیران هتل دانش علمی و تجربه شان مرتبط به این صنعت نیست. و این موضوع باعث شده که هتلداری را دچار فقدان کند.زیرا مدیران ارشد این گونه هتلهای خود نیز اشراف بر امور مربوطه نداشته   و از مشاوران کارآزموده هم استفاده نمی کنند و بعضی از آنها هم که مشاوری رابرمی گزینند عده ای  از آن مشاوران هم خود تجربه کافی ندارند و هرگونه نظر درست یا غلط که ارائه می دهند مورد پذیرش قرار میگیرد واین خوب نیست اصلا"موضوع اینکه هنوز در کشورهتل را به چشم یک مسافرخانه نگاه می کنیم واما زمان دریافت پول می گوییم ما پنج ستاره هستیم وحاضر نیستیم گوشه ای از ستاره مان کم شو د لذا تا زمانی که به این موضوع اهمیت ندهیم که هتلداری در جهان امروزبعنوا ن یک صنعت بالقوه شناخته شده  بهمین صورت خواهد بود زیرا همانطورقبلا"توضیح داده شد جمعی هنوزبراین عقیده اندهتلداری که دیگه کاری ندارد یک غذاویک اتاق  برای اقامت چند شب که هر شخصی می تواند انجام دهد فقط یک مدرک داشته باشد که مدیربوده کافیست خوب اگر یک  پزشک بتواند نقشه یک ساختمان چند طبقه را طراحی واجرا کنند یا یک مهندس راه ساختمان  ریاست یک بیمارستان را ،خوب مدیریت هتل هم می توان .....بنظر اینجانب شخصی که از پایه واساس در این حرفه نبوده ودوره های مختلف این صنعت را همراه با دانش و تجربه کافی مرتبط نداشته باشد نبایداین سمت رابپذیرد .من  بعنوان کسی که سالیان طولانی دراین حرفه بوده وهیچ ادعای هم ندارم این را بیان می کنم .

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
farivar

ba shoma 100% moafegh hastam!