تعریف هتل وهتل دار

هتل یعنی خدمت؛ هتل یعنی سلام ؛هتل یعنی فراهم کردن آسایش وآرامش برا ی میهمان؛هتل لبخند ؛هتل دوستی ؛هتل پذیرائی هتل غذای خوب ؛اقامت خوب برای میهمان ؛هتل فراهم کردن امنیت وایمنی برای میهمان؛ و...... خوب اگر این روحیه در شما است (بسم الله )در غیر اینصورت به کار دیگری مشغول شوید ؛امروزه خو شبختانه اکثر افرادی که این حرفه را برای شغل انتخاب می کنند تحصیل کرده هستنند وجای خوشحالی است؛ زیرا در گذشته در کشور ما افراد  دانشگاهی وتحصیل کرده خیلی تمایل به این حرفه نداشتنند و جامعه  هتل داری را بعنوان شغل مناسب قبول نداشت اما با گذشت زمان وجهانی شدن امروزه در کشور ما نیز  هتل به عنوان یک صنعت پذیرفته شده و همین موضوع باعث گردیده تا دست اندر کاران قصد داشته باشند  این صنعت؛  را بصورت علمی اداره کنند و باز این نکته جای بسی  خرسندی است ؛مخصوصا"برای ما ودوستانی  که هتلی هستیم خوب تا اینجای کار بسیار خوب است وکارهای هم در این خصوص انجام گرفته مانند (دایر نمودن مدارس هتل داری آموزشگاهای هتل داری و...... ) اما نکته اینجاست تا بحال چقدر در این راستا پیشرفت داشته ایم سالیانی است این مدارس تاسیس شده و دانشجویانی از این طریق به عر صه هتل داری پا گذاشتنند آیا هتل داری ما احیا شده بهتر از گذشته شده اگر جای چنین هتل های است که سروسی مطلوب توسط این نیروها ارائه مشود به ما هم اطلاع دهید بروم از نزدیک ببینم چیزی یاد بگیریم متشکر می شویم زیرا تاآنجاکه من می بینم باید بگویم چیزی نمی بینم اصلا" می دانید موضوع چیست موضوع ایکه  هتل  ؛هتل دار نیاز دارد هتل همان مطالبی را که اول نوشتم میخواهد اگر همه آنها را یک نفر تحصیلکرده ارائه کنند بی  نظیره عالی است جوانان بادانش وآگاه بعلم روزاین حرفه را در دست یگیرند ولی اگر نتوانیم  موضوع اصلی را انجام دهیم و روحیه خدمت گذاری را نداشته باشیم همان بهتر از اول وارد این عرصه نشویم زیرا میهمان کار ندارد با چه لهجه ای غذا برایش طبخ می کنی و آماده  او غذای با کیفیت ؛ خوشمزه؛ نوشیدنی گورا ؛ولبخند سلام ادب خوش روئی تورا با هر گویشی از جان دل می پذیرد وکلی هم خوشحال می شود تا اینکه توبا جملات (قلمبه سلمبه )بی روح با او برخورد کنی بله میهمان چیزی جز یک سرویس قابل قبول از ما نمی خواهد  میهمان یک هتل یا بازرگان است یا تورست است و یا مقامات دولتی در هر صورت اومیهمان است وهتل دار خدمت گذار حال می خواهد پست شخص هتل مدیر ؛رئیس و.. باعنوان دکترا مهندس اقتصاد دان  هتل  هتل داری است وهمان های را که گفتم . بنابراین به  دست اندرکاران  که اخیرا"به این عرصه پا نهادهند پیشنهاد می شود با هر عنوان و ... اول شخصی را که می خواهید رویش سرمایه گذاری کنید وآموزش دهید اصلا" واجد شرایط است یا از اینکه هیچ رشته ای دیگر قبول نشده اجبارا" به این شغل روی آورده خوب این فرد هیچ گاه در خدمت میهمان نخواهد بود چون بعلت اینکه فقط می خواسته مشغول کار شود وارد حرفه هتل داری شده شاید بعضی از دوستان تازه وارد به این صنعت به این نکته اعتراض کنند وبگویند خوب خیلی از افراد کار خود را دوست ندارند وناگزیر قبول کردن شغل خودرا؛ دوست عزیز هتل داری اینگونه نیست یک مثال می زنم شاید قانع شوید شما اگر به بانک مراجعه کنید که چکی را دریافت کنی یامبلغ پول آب برق خود را به پردازید خیلی برایت مهم نیست که اون آقای صندوق دار چگونه اخلاقی داشته باشد اخمو کمی تند خو ویا اینکه به شما خوش آمدگوئی نگوید خوب اگر خوش برخورد باشد خیلی بهتر است ولی اینکه بازهم بروی وچک خودرا نقد کنی ویا وجهی بپردازی تاثیر گذار نخواهد بود فقط اینکه شمارا معطل نکنند کافی است ویا به یک تعمیرگاه بروی برای چک کردن خودرو خود همینکه کار شمارا زود انجام دهند رضایت خواهید داشت زیرا تمایل ندارید زیاد در آنجا بمانید چون تعمیر گاه وبانگ جای ماندن برای شما نیست جای سرعت ؛ودقت  است وووو اما آیا هتل چنین است نه هتل جای اقامت است هتل جای استراحت است غذا خوب باآرامش خوردن  میهمان هتل احترام می خواهد خسته است گاهی نا خودآگاه تند صبحت میکند میهمان هتل یک میهمان است در دیگر جاها نمی گویند میهمان میگویند مشتری میهمان با مشتری فرق دارد شما وقتی در منزل میهمان دارید اگر بچه اون میهمان بهترین وسایل گران قیمت شمارا شکست شما اورا نوازش می کنی چون می گوئی میهمان حبیب خداست ومی گوئی حبیب خدارا باید دوست داشت پس بین میهمان ومشتری فرق است حال آیا نیروهای که  آموزش دیده اند وروی آنها سرمایه گذاری شده ؛چگونه گزینش شده اند ؛ خود اون افرادی که نظارت داشته اند واجد شرایط گزنش نمودن این هنر جویان بوده اند  میهمان هتل برای برگزاری همایش های علمی جشن های عروسی ومراسم هتل را انتخاب می کند بنابراین با دیگر شغل زمین تاآسمان فرق دارد ؛  هتل یعنی سلام ! هتل بدرقه میهمان با تبسم وخوش روی  هتل یعنی هتل یعنی اینکه خاطره خوش برای میهمان هتی یعنی میهمان آنقدر از بر خورد هتل دار راضی باشد که باز گردد آیا  چنین هستیم  ؟ اگر چنین است خوب پس هتل دار موفقی هستیم . 

/ 0 نظر / 51 بازدید