سرمایه گزاران در هتل داریومجتمع های پذیرایی و.

مطالبی که قصد دارم بنویسم شاید برای دست اندران این صنعت جالب باشد  آن دسته از همکارانی که از سالیان دور در این صنعت اشتغال داشته اند بیشتر به این مو ضوع واقف ان  که بعضی از سرمایه گذاران عزیز بدون هیچ  اطلاعی از این  حرفه روی آورد ه اند به  هتل داری و مجتمع های  تفریحی  .و پذیرایی ؛ خوب این بسیار خوب است  جهت کار آفرینی   لیکن  بدلیل اینکه اطلاعات کافی از صنعت نداشته اند زود مایوس  و پشیمان شده یا  بعضاء مجبور به تعطیلی محل مربوطه خواهند شد یا تغیر کار بری که این موضع باعث ضرر وزیان می شود ؛ و اما چرا این چنین می شود ؟ دلیل آن روشن است سرمایه گذاری  تصمیم  میگیرد کار جدید شروع کند یا سرمایه گذاری جدید  بدون هیچ مشاوره ای ورود می کند به این عرصه ویا اگر هم مشورتی داشته باشد  با همکاران ودوستان نزدیک خود  که خود آن دوست هم در زمینه های دیگر فعا لیت داشته و چون در کارش موفق بوده  در این فکر  که مشاور خوبی است ؛ زیرا این دسته از اشخاص نمی دانند که این حرفه یک صنعت است  نه یک کسب معمولی مانند تجارت وفروشندگی یا بنکداری و کارخانه داری  و ....؛   مدیریت هتل داری و.... مجتمع های گردشگری غیر از علم  (تجارب کافی )نیاز دارد  سرمایه  گذار برای ساخت یک ساختمان وهتل ویا مجتمع ...  از بهترین  موادمانند سنگ  کاشی شیر آلات  نقاشهای آنچنانی  ؛تجهیزات وغیرو...استفاده می کند  آنهم با هزینه  های  زیاد 

 آما حاضر نیست از یک مشاور با تجربه که بر این امور اشراف کامل دار د استفاده کند زیرا می پندارد مبلغی بابت مشاوره م پردازد  چیزی اضافی است  و در این فکر که هتل یا یک مجموعه  وتالار  کار سختی نیست همان که یک مهندس ساختمان نقشه را کشید  مهدس معمار هم می سازد دیگر نیاز نیتست  به متخصص هتل داری  یا ... واین یک اشتباه است وهزینه جبران ناپذیر در برخواهد داشت این موضوع را دوستانی که سا لیان متوالی در این صنعت دست داشته اند می داند و بس این جانب در بازدید از  چندین هتل و مجتمع های پذیرایی وتفریحی که بازدید نمود ه ام ازاین  گونه موارد زیاد مشاهد کرده ام که چه ایراد های غیر قابل جبران  که می شد با حد اقل هزینه مرتفع کرد  مجتمع ای با زیبا ترین طراحی از نظر ساختمان و..دکور  اما فاقد انبار مواد غذایی  دوش ؛ غذاخوری  و.. برای پرسنل ..وتالار از نظر مساحت ایراد فراوان   و جای دیگر تالار ی ساخته شده با گنجایش  500 الی 800 نفر اما فاقد لابی وردی  میهمانان از خیابا ن بلا فاصله باید وارد تالار گردد ویاهتلی ساخته شده از نظر معماری و طراحی بسیار زیبا  اما تالار تشریفات  ومیهمانی  در اندازه های  آن هتل نیست واز طرفی با ساخت چندین سالن کنفرانش

/ 0 نظر / 59 بازدید