اهمیت واحد غذا ونوشابه درهتل

امروزه هتل داری بعنوان یکی از مهم ترین صنعت های جهان شنا خته شده وروز بروز

بر اهمیت این صنعت افزوده می شود زیرا همانطور که دوستان و عزیزان اطلاع دارند

هزاره سوم هزاره گردشگری می باشد. لازم به توضیح است که در زمستان ٨٨ با همت مسئولین محترم ومقامات ذیربط دراین خصوص نیز همایشی در جزیره کیش برگزار گردید که

که اینجانب هم شرکت داشتم ویک نفر از آقایان شرکت کننده که گویا از کشور اسپانیا

دعوت شده بودند در سخنرانی خود اشاره کردن اگر در حال حاضر صنعت اتومبیل سازی

در جهان جای نخست را دارد در آینده بسیار نزدیک این جایگاه به صنعت گردشگری خواهد

رسید  بنابراین وقتی گردشگری به این سرعت رو برشد است باید به اهمیت شغل خود مان

که هتل داری است واقف باشیم فرقی نمی کند در چه قسمتی از هتل کار می کنیم مهم

این است کاری که به ما ارائه میشود بخوبی انجام دهیم ؛ همه قسمتهای هتل مهم

هستند نمی توانیم بگویم فرانت آفیس مهمتر است یا غذاونوشابه یا لاندری ویا.....

هتل زنجیره ای است به هم دیگر متصل وتفکیک ناپذیر. اما چون موضوع در ارتباط با واحدهای

اغذیه ونوشابه می باشد؛بنا داریم در این خصوص درج مطلب کنیم ؛غذاونوشابه واحدهای

متعدد دارد.از جمله رستوران ؛کافی شاپ ؛تشریفات ؛روم سرویس؛ آشپزخانه ؛و.....

پس به اهمیت موضوع پی بردیم وهمچنین به گستردگی کار این واحد بزرگ در هتل

ومهم تر از همه مسئولیت خطیر آن !چرا خطیر؟ زیرا اگر  کارکنان ومسئو لین این واحد

کار خود را بخوبی انجام ندهند آیا می دانید زحمات چندین نفر وچند واحد را از بین خواهند

برد ؟ تدارکات ؛مدیریت ؛مهندسی تاسیسات لاندری و...همه قسمتهای هتل درفعالیت اند

تااز این واحد پشتیبانی کنند وغذا نوشابه است که می تواند زحمات دیگر قسمتها به ثمر

نشاند یا خدای ناکرده با سهل انگاری ویا عدم توجه و تجاراب کافی هدر دهد .

پس  نتیجه می گیریم اشخاصی که برای پست های این واحد انتخاب می شوند

١-ازتجربه کافی برخوردارباشند

٢-آموزشهای لازم در این زمینه دیده باشند

٣-خلاق باشند

۴-باذوق و سلیقه باشند

۵- ازنظر فیزیک بدنی واجدشرایط باشند

۶-خوش برخوردوانتقاد پذیر و...... باشند

زیرا اگر هر یک از این فاکتورها را نداشته باشند برای هتل مشکل ساز خواهند بود

مثلا" یک فرد عصبی نباید وارد هتل بخصوص وارد واحد اغذیه نوشابه شود.

زیرا میهمانان هتل از ملیت های مختلف با سلیقه های گونا گون می باشند

و کسب رضایت آنها صبر و حوصله و درایت کافی می خواهد.

/ 0 نظر / 62 بازدید